Београдски инвестициони дани 2015

Инвестициони форум „Београдски инвестициони дани“ представља јединствену пословну платформу за привредну сарадњу, која ће окупити представнике дипломатског кора, министарстава, инвеститора, међународних финансијских институција, банака, страних и домаћих компанија, фондова, привредних комора, градова, регија и кластера југоисточне, централне и западне Европе, Русије, земаља Каспијског басена, Кине и Блиског истока.

Посебан интерес за инвестирање у Србију постоји у областима инфраструктуре, обновљивих извора енергије (енергетика и екологија), пољопривреде, информационих технологија, некретнина и туризма, које ће бити централне теме овог Форума.

  • Присуство преко 600 учесника из више од 20 земаља
  • Bише од 300 компанија
  • Преко 900 пројеката локалних самоуправа из Србије
Организатори програма
Skupština grada Beograda
Privredna komora Beograda
CEDEF
Генерални покровитељ
BANCA INTESA
INTESA SANPAOLO
Генерални партнер
Telekom Srbija
MTS
Партнери
CCIS
Aerodrom Nikola Tesla Beograd
TOB
EPS-TENT
deloitte350-204x70
ddor300-152x90
Naue001-170x90
Пријатељи
Медијски покровитељ

ГРАД
БЕОГРАД

Београд се поносно и изнова успоставља као значајна међународна пословна и инвестициона дестинација. Након завршетка процеса финансијске консолидације и примене програма и процедура уштеда у редовном пословању, Градска управа се окреће потенцијалним инвеститорима као атрактивни, модеран и стабилан партнер.

Град Београд се преко своје Канцеларије за развој пројеката фокусира на привлачење нових дугорочних инвеститора, са акцентом на приватно-јавном партнерству. Путем јединствене „one-stop-shop“ тачке контакта и комуникације са инвеститорима Град Београд активно учествује у иницирању и реализацији пројеката и пружа подршку у комуникацији између инвеститора и других градских тела.

Централизацијом управљања пројектима и инвестицијама на нивоу града, Београд је увео редовне прегледе фаза реализације сваког текућег пројекта, праћење евентуалних проблема или недостајућих ресурса, а све у циљу брзе реакције у превазилажења препрека и убрзавања инвестиција. Београд тренутно има око 60 пројеката развоја инфраструктуре који су у различитим фазама припреме или реализације.

ПРИВРЕДНА КОМОРА
БЕОГРАДА

Привредна комора Београда је непрофитна пословна асоцијација која заступа интересе више од 100.000 компанија и предузетника који послују на територији Београда и представљају скоро половину српске пословне заједнице. Препозната као партнер кључним актерима, креаторима привредног амбијента Београда и Србије, Привредна комора Београда има следеће основне мисије:

-Заступа интересе пословне заједнице пред локалним, државним и европским представницима власти. Предлаже мере за креирање повољнијег привредног амбијента, подстицајне мере за развој, раст и конкурентност пословања и спроводи активности у циљу њихове имплементације у привредне и регионалне јавне политике.

-Подржава развој пословања. Од оснивања привредних субјеката, преко питања која се тичу преузимања и трансфера, до области људских ресурса и правних питања, консултанти у комори пружају подршку привредним субјектима у њиховом локалном или међународном развоју.

-Спроводи едукацију запослених у складу с потребама њиховог пословања, организује широк спектар едукација које годишње похађа неколико хиљада полазника.

-Посвећена је промовисању истраживања и иновација у пословној заједници, захваљујући одличној сарадњи с универзитетима и истраживачким институтима у земљи и свету.

Привредна комора Београда потенцијалним инвеститорима може да пружи, између осталог, све потребне информације у вези с најатрактивнијим инвестиционим секторима, правним питањима, доступним ресурсима, економском политиком.

ЦЕНТРАЛНО ЕВРОПСКИ ФОРУМ ЗА РАЗВОЈ

Централно европски форум за развој – ЦЕДЕФ је независна експертска организација, водећа у региону, која се залаже за одржив регионални развој. Посебно је усмерена на одрживу конкурентност кроз примену енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштиту животне средине.

ЦЕДЕФ ради на конкретним мерама у стварању одрживе и инклузивне регионалне економије од које користи имају како данашње тако и будуће генерације. Стимулишемо сарадњу међу свим актерима развоја, од креатора економске политике, преко научних и истраживачких центара, производних погона, до дистрибуције и одговорне потрошње. Верујемо у сарадњу, иновације и циркуларну економију и кроз наша истраживања, пројекте, скупове и публикације стварамо основ за одрживо повезивање.

ЦЕДЕФ је оснивач МЕМС-а, Мреже енергетских менаџера Србије, водеће мреже експерата из зелене енергије. Потписник је Меморандума о сарадњи са Агенцијом за заштиту животне средине Републике Србије.

Од Агенције за енергетску ефикасност Републике Србије, ЦЕДЕФ је добио специјано признање за значајан допринос мисији унапређења свести о значају енергетске ефикасности у Србији и двоструки добитник признања “Капетан Миша Анастасијевић”.