О ФОРУМУ

Инвестициони форум „Београдски инвестициони дани“ представља јединствену пословну платформу за привредну сарадњу, која ће окупити представнике дипломатског кора, министарстава, инвеститора, међународних финансијских институција, банака, страних и домаћих компанија, фондова, привредних комора, градова, регија и кластера југоисточне, централне и западне Европе, Русије, земаља Каспијског басена, Кине и Блиског истока.

Посебан интерес за инвестирање у Србију постоји у областима инфраструктуре, обновљивих извора енергије (енергетика и екологија), пољопривреде, информационих технологија, некретнина и туризма, које ће бити централне теме овог Форума.

Инвестициони форум „Београдски инвестициони дани“ биће одржан од  9.  до 10. новембра 2017. године у Сава центру, Београд.

ОРГАНИЗАТОРИ ПРОГРАМА
Skupština grada Beograda
ПКС-Привредна комора Београда
CEDEF
ТРАДИЦИОНАЛНИ ПАРТНЕР
Telekom Srbija
ПАРТНЕРИ
VEOLIA
SAINT-GOBAIN
VODA VODA

ГРАД
БЕОГРАД

Београд се поносно и изнова успоставља као значајна међународна пословна и инвестициона дестинација. Након завршетка процеса финансијске консолидације и примене програма и процедура уштеда у редовном пословању, Градска управа се окреће потенцијалним инвеститорима као атрактивни, модеран и стабилан партнер.

Град Београд се преко своје Канцеларије за развој пројеката фокусира на привлачење нових дугорочних инвеститора, са акцентом на приватно-јавном партнерству. Путем јединствене „one-stop-shop“ тачке контакта и комуникације са инвеститорима Град Београд активно учествује у иницирању и реализацији пројеката и пружа подршку у комуникацији између инвеститора и других градских тела.

Централизацијом управљања пројектима и инвестицијама на нивоу града, Београд је увео редовне прегледе фаза реализације сваког текућег пројекта, праћење евентуалних проблема или недостајућих ресурса, а све у циљу брзе реакције у превазилажења препрека и убрзавања инвестиција. Београд тренутно има око 60 пројеката развоја инфраструктуре који су у различитим фазама припреме или реализације.

ПКС-ПРИВРЕДНА КОМОРА
БЕОГРАДА

ПКС-Привредна комора Београда је непрофитна пословна асоцијација која заступа интересе више од 100.000 компанија и предузетника који послују на територији Београда и представљају скоро половину српске пословне заједнице. Препозната као партнер кључним актерима, креаторима привредног амбијента Београда и Србије, Привредна комора Београда има следеће основне мисије:

-Заступа интересе пословне заједнице пред локалним, државним и европским представницима власти. Предлаже мере за креирање повољнијег привредног амбијента, подстицајне мере за развој, раст и конкурентност пословања и спроводи активности у циљу њихове имплементације у привредне и регионалне јавне политике.

-Подржава развој пословања. Од оснивања привредних субјеката, преко питања која се тичу преузимања и трансфера, до области људских ресурса и правних питања, консултанти у комори пружају подршку привредним субјектима у њиховом локалном или међународном развоју.

-Спроводи едукацију запослених у складу с потребама њиховог пословања, организује широк спектар едукација које годишње похађа неколико хиљада полазника.

-Посвећена је промовисању истраживања и иновација у пословној заједници, захваљујући одличној сарадњи с универзитетима и истраживачким институтима у земљи и свету.

ПКС-Привредна комора Београда потенцијалним инвеститорима може да пружи, између осталог, све потребне информације у вези с најатрактивнијим инвестиционим секторима, правним питањима, доступним ресурсима, економском политиком.

ЦЕНТРАЛНО ЕВРОПСКИ ФОРУМ ЗА РАЗВОЈ

Централно европски форум за развој – ЦЕДЕФ је независна експертска организација, водећа у региону, која се залаже за одржив регионални развој. Посебно је усмерена на одрживу конкурентност кроз примену енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштиту животне средине.

ЦЕДЕФ ради на конкретним мерама у стварању одрживе и инклузивне регионалне економије од које користи имају како данашње тако и будуће генерације. Стимулишемо сарадњу међу свим актерима развоја, од креатора економске политике, преко научних и истраживачких центара, производних погона, до дистрибуције и одговорне потрошње. Верујемо у сарадњу, иновације и циркуларну економију и кроз наша истраживања, пројекте, скупове и публикације стварамо основ за одрживо повезивање.

ЦЕДЕФ је оснивач МЕМС-а, Мреже енергетских менаџера Србије, водеће мреже експерата из зелене енергије. Потписник је Меморандума о сарадњи са Агенцијом за заштиту животне средине Републике Србије.

Од Агенције за енергетску ефикасност Републике Србије, ЦЕДЕФ је добио специјано признање за значајан допринос мисији унапређења свести о значају енергетске ефикасности у Србији и двоструки добитник признања “Капетан Миша Анастасијевић”.