ПРОЈЕКТИ

Инвестициони пројекти су окосница Програма Београдских Инвестиционих Дана – главна тржница и тачка сусрета свих заинтересованих страна. На секторским сесијама и Б2Б састанцима ће бити представљена четири типа пројеката: развојни пројекти града Београда, јавни пројекти институција и локалних самоуправа, инвестициони пројекти појединачних приватних компанија и предузећа у поступку приватизације. Ако сте заинтересовани за Б2Б састанке, молимо вас пријавите се овде.


РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ
ГРАДА БЕОГРАДА

Пројекти Града Београда обухватају велики број припремљених пројеката који су већ изазвали велико интересовање у инвестиционој заједници широм света. Пројекти су категорисани по секторима, а инвеститори су позвани да размотре више форми јавно приватних партнерстава или ЕСЦО уговора. Сви пројекти се могу наћи на једном месту у публикацији Водич за инвеститоре Града Београда 2015.

ПРОЈЕКТИ ЈАВНОГ
СЕКТОРА

Пројекти јавног сектора обухватају атрактивне пројекте јавних предузећа и институција, као и локалних самоуправа. Типове пројеката можете да погледате овде.

ПРОЈЕКТИ ПРИВАТНОГ
СЕКТОРА

Појединачне компаније ће представити пројекте из различитих сектора. Типове пројеката можете погледати у категоријама:

Контакт за пројекте јавног сектора:
ЦЕДЕФ
Телефон: +381 11 3036 134
E-mail:  office@cedeforum.org