ПРОЈЕКТИ

Инвестициони пројекти су окосница Програма Београдских Инвестиционих Дана – главна тржница и тачка сусрета свих заинтересованих страна. На секторским сесијама и Б2Б састанцима ће бити представљена четири типа пројеката: развојни пројекти града Београда, јавни пројекти институција и локалних самоуправа, инвестициони пројекти појединачних приватних компанија и предузећа у поступку приватизације. Ако сте заинтересовани за Б2Б састанке, молимо вас пријавите се овде.РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ
ГРАДА БЕОГРАДА

Пројекти Града Београда обухватају велики број припремљених пројеката који су већ изазвали велико интересовање у инвестиционој заједници широм света. Пројекти су категорисани по секторима, а инвеститори су позвани да размотре више форми јавно приватних партнерстава или ЕСЦО уговора. Сви пројекти се могу наћи на једном месту у публикацији Водич за инвеститоре Града Београда 2015.

ПРОЈЕКТИ ЈАВНОГ
СЕКТОРА

Пројекти јавног сектора обухватају атрактивне пројекте јавних предузећа и институција, као и локалних самоуправа. Типове пројеката можете да погледате овде.

ПРОЈЕКТИ ПРИВАТНОГ
СЕКТОРА

Појединачне компаније ће представити пројекте из различитих сектора. Типове пројеката можете погледати у категоријама:

Контакт за пројекте јавног сектора:
ЦЕДЕФ
Телефон: +381 11 3036 134
E-mail:  office@cedeforum.org